Symposium 2020

Het symposium ‘Vrijheid en Veiligheid’ dat op donderdag 8 oktober 2020 in De Nieuwe Kolk in Assen gehouden zou worden, moest vanwege aangescherpte Covid-19-maatregelen worden geannuleerd.

Wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen en gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe spraken in een videoboodschap hun teleurstelling uit en onderstreepten het belang van dit symposium.