Regenboogsymposium 2023

Aftermovie regenboogsymposium 2023

Foto's regenboogsymposium 2023

Regenboogsymposium 'LHBTIQ+ vriendelijk onderwijs'

woensdag 11 oktober 2023 in Theater De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1 in Assen

Programma

12.30 uur – Inloop met koffie en thee

13.00 uur Opening door Henk Nijmeijer (dagvoorzitter) en Jaap de Jonge (voorzitter Asser Regenboog Alliantie)

13.15 uur Spreker 1: Prof. dr. Henny Bos (Universiteit van Amsterdam)

Diversiteit in de school en in de klas gaat om meer dan diversiteit in culturele/etnische achtergrond. Er is immers ook veel diversiteit in bijvoorbeeld seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Hoe gaan jongeren die niet heteroseksueel en niet cisgender zijn op school hiermee om en hoe reageren leeftijdsgenoten op hen en wat betekent dit voor de gezondheid van deze jongeren? Hierop zal Henny Bos ingaan om vervolgens te kijken hoe de school en de docent hierin een rol kunnen spelen. 

13.50 uur Spreker 2: Fenneke van der Deijl (Combining Cultures)

Het is fijn om te weten waar je aan toe bent, om duidelijkheid te hebben. En daarom benoemen we de dingen en maken categorieën en subcategorieën. We delen de geschiedenis in in tijdvakken, het planten- en dierenrijk is hiërarchisch gecategoriseerd, we plannen onze tijd en benoemen daarin taken en op het werk hebben we functietitels en omschrijvingen. Categoriseren en het indelen van groepen geeft niet alleen duidelijkheid maar ook zekerheid.

Maar hoe zit dat met het “regenboogalfabet”? Eerst waren er een paar categorieën (L,H,B) en nu zijn het er veel meer (LHBTQQIPAAN2S+) en de vraag is: welke duidelijkheid geeft dat? Kunnen we daarmee beter communiceren hoe we ons voelen, kunnen we onze eigen identiteit er beter mee omschrijven? En hoe helpt het uitbreiden van het alfabet de emancipatie van de regenbooggemeenschap? 

Op deze vragen zal Fenneke van der Deijl verder ingaan met als belofte dat u niet met een eenduidig antwoord de zaal verlaat. 

14.25 uur – Spreker 3: Lucas Oldenburger (student pabo en pedagogische wetenschappen aan de RUG)

In 2021 ging de nieuwe Burgerschapswet in, die scholen verplicht aandacht te besteden aan lhbtiq+-gerelateerde onderwerpen. Scholen willen dat wel, maar hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen. Zo kwam Lucas Oldenburger op het idee een handboek te maken voor LHBTIQ+-inclusief schoolbeleid. Hij kon daarvoor natuurlijk zijn eigen ervaringen als transleerling gebruiken. Hij heeft enquêtes gehouden en schoolleiders en leerlingen geïnterviewd. Het handboek bevat achtergrondinformatie voor schoolleiders, maar ook praktische tips voor leerkrachten. Wat kun je morgen al aanpassen om je les inclusiever te maken? Het gaat bijvoorbeeld over inclusief taalgebruik en het belang van genderneutrale toiletten. Zijn profielwerkstuk groeide uit tot een verslag van 200 pagina’s. Hij kreeg er een 10 voor.

15.00 uur – Pauze

15.20 uur – Workshopronde 1 (totaal 6 workshops – zie hieronder)

16.15 uur – Workshopronde 2 (totaal 6 workshops – zie hieronder)

17.00 uur – Plenaire afsluiting

17.20 uur – Netwerkborrel

Overzicht van de workshops

Workshop 1: ‘All Inclusive – ontdek dat de wereld van iedereen is’, door José Dijkstra en Mayke Kraaijvanger.

José Dijkstra is leerkracht in het basisonderwijs. Samen met Mayke Kraaijvanger ontwikkelde zij een lesprogramma voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het programma begint heel simpel in groep 1 met begrippen als ‘anders zijn’. In elk leerjaar wordt de inhoud aangevuld in samenhang met de ontwikkeling van het kind.

José en Mayke leggen tijdens de workshop uit hoe het programma in elkaar zit en hoe het op scholen toe te passen is. Daarnaast zullen ze een deel van de lessen muziek en drama samen met deelnemers doen. Tot slot is er tijd voor vragen.

Workshop 2: Professional training door COC Groningen Drenthe 

Van inzicht naar actie: een positieve leeromgeving voor lhbtiq+ jongeren

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een voorproefje van onze complete professional training. We starten de workshop met een simulatieoefening: welke gevoelens ervaren lhbtiq+ jongeren in de klas? Het begrijpen van deze gevoelens is de basis voor de rest van de workshop. We kijken naar de huidige ontwikkelingen in inclusief onderwijs en behandelen in het kort de methode van de ‘Genderbreadperson’. We sluiten af met praktische handvatten die elke professional in het onderwijs meteen in gebruik kan nemen.

Workshop 3: ‘Spelenderwijs taboes doorbreken: included gespreksstarters’ door Jura Bakx en Mette Geerling

Tijdens deze workshop duiken we in het doorbreken van taboes en het bespreekbaar maken van onderwerpen als gender, seksualiteit en identiteit voor middelbare scholieren. Dit doen we door gebruik te maken van ons kaartspel (Included Cards) met gespreksstarters om op een laagdrempelige manier het gesprek te kunnen openen met leerlingen.

Workshop 4: ‘Vrijheid om jezelf te zijn’, door Marisa Grotens en Gemma Molenaar

In deze interactieve workshop staan Mensen- en kinderrechten in Educatie (MRE) centraal. Als pedagogisch-didactische strategie om grenzen te verkennen, inclusie en diversiteit bespreekbaar te maken, verbidingen te leggen en om vooroordelen, miscommunicatie en misvattingen aangaande lhbti+ mensen- en kinderrechten in relatie tot ‘Human rights friendly school’ beter te kunnen begrijpen, wordt gebruik gemaakt van Amnesty’s les- en actiemateriaal en authentieke situaties ofwel verhalen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Workshop 5: ‘Kan een school wel écht divers en inclusief zijn?’, door Arie de Vrie (docent maatschappijleer VMBO)

Tijdens deze workshop gaat Arie de Vrie in gesprek met de deelnemers over de vraag of een school echt inclusief kan zijn. Hij voert dit gesprek aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen werk.

Workshop 6:  Inclusie en Diversiteit: Dweilen is prima, de kraan maken is beter door Jaap Sanders (NHL Stenden en projectleider IDARE)

IDARE (inclusion, diversity, anti-racism & equity) is de werkgroep van NHL Stenden bestaande uit medewerkers en studenten die als de ogen en oren van de organisatie fungeren met als doel zaken die met inclusie en diversiteit te maken hebben op de agenda te zetten. In deze workshop wordt gepresenteerd hoe de werkgroep opleidingen (waaronder lerarenopleidingen basis- en voortgezet onderwijs) helpt om curricula D&I proof te maken, maar ook hoe toekomstige professionals (waaronder docenten) voorbereid worden om maatschappelijk gevoelige onderwerpen te benoemen in de klasse situatie. De workshop geeft inzicht in het hoe en waarom de hogeschool het belang van deze werkgroep onderschrijft, maar geeft ook praktische voorbeelden van hoe de aanpak in de praktijk werk.