Project BOI

‘BOI: Song of a Wanderer’ is een eventproject voor jongeren, waarbij aan de hand van het verhaal van Nitzan, een non-binair persoon, een verbindend gesprek mogelijk wordt gemaakt tussen mensen in en buiten de LHBTIQIA+-community. Doel is jonge mensen bekend te maken met het begrip ‘gender’ en door ontmoeting en dialoog een accepterende houding te vormen rondom non-binaire personen.

Het boek ‘BOI: Song of a Wanderer’ en de gelijknamige film van Anne Marie Borsboom worden als ondersteunend materiaal ingezet tijdens het programma. Stichting ARA is nauw betrokken bij het uitzetten van dit project in Drenthe. De start was begin 2022 en zal nu doorlopen in 2023. De realisatie van het project in Drenthe zal op deze website te volgen zijn.

Meer informatie over het boek en de film: borsboom.a@kpnmail.nl – Anne Marie Borsboom: 06-54765271.