Symposium 2022

Over het symposium

Dit symposium heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder vindt u beeldmateriaal en de oorspronkelijke informatie over het evenement. De foto’s zijn gemaakt door Marcel Jurian de Jong, de video door Kijkaan.

Informatie

Stichting Asser Regenboog Alliantie organiseert op zaterdag 8 oktober 2022 het symposium ‘De Veilige Kleedkamer’ in De Nieuwe Kolk in Assen.

Uitgangspunt voor dit symposium is het doorbreken van negatieve stereotypering en het realiseren van een bredere acceptatie van diversiteit naar seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie om zo tot een veilige en inclusieve sportvereniging te komen.

Ondanks de goede inspanningen van sportbesturen en sporters blijkt dat de kleedkamer nog steeds niet altijd een veilige plek is voor lhbti+ sporters. Nog te vaak komt het voor dat zij worden uitgescholden, nagekeken, buitengesloten of onderwerp van negatieve grappen zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit het meeste voorkomt bij mannelijke teamsporten.

Stichting Asser Regenboog Alliantie zal tijdens dit symposium de ‘aftrap’ doen van de campagne ‘De veilige kleedkamer’. In samenwerking met de organisaties Assen SportStad, SportDrenthe en Drenthe Beweegt wordt een protocol ontwikkeld dat alle Drentse sportverenigingen kunnen ondertekenen waarmee zij aangeven dat iedereen daar veilig kan sporten. Zij krijgen vervolgens het predicaat ‘De veilige kleedkamer’.

Het symposium ‘De veilige kleedkamer’ wordt financieel ondersteund door de gemeente Assen en de provincie Drenthe en georganiseerd in samenwerking met Assen SportStad, SportDrenthe, Drenthe Beweegt en de John Blankenstein Foundation.

Programma

Tijdens het eerste deel van de middag zullen twee sprekers optreden. Tessa Visser, onderzoekster bij het Mulier Instituut, zal op basis van onderzoek uiteenzetten hoe het met lhbti+ en sport op dit moment gesteld is in Nederland. Pepijn Keppel, ex-hockeyer, zal praten vanuit zijn eigen topsportervaring. Die ervaringen heeft hij onlangs gepubliceerd in zijn boek ‘De laatste man’.

Na de pauze zal een korte film vertoond worden, waaruit duidelijk wordt hoe lhbti+ sporters hun sport ervaren en waarom zij ermee gestopt zijn. Aansluitend is er een paneldiscussie, waarbij een vijftal panelleden met elkaar én het publiek in gesprek gaan.

Dagvoorzitter is Marrijtje Molenhuis, projectmanager bij SportDrenthe.

  • 13:00 uur – inloop met koffie en thee
  • 13:30 uur – opening
  • 13:50 uur – sprekers Tessa Visser en Pepijn Keppel
  • 15:10 uur – pauze
  • 15:40 uur – film
  • 16:00 uur – paneldiscussie
  • 16:50 uur – borrel

Sprekers

Tessa Visser

Onderzoekster bij het Mulier Instituut. Zal op basis van onderzoek uiteenzetten hoe het met lhbti+ en sport op dit moment gesteld is in Nederland.

Pepijn Keppel

Ex-hockeyer. Zal praten vanuit zijn eigen topsportervaring. Die ervaringen heeft hij onlangs gepubliceerd in zijn boek ‘De laatste man’.

Marrijtje Molenhuis

Dagvoorzitter van het symposium en werkzaam bij SportDrenthe als projectmanager en de bedenker van Rebound Running.