Symposium 2022

Stichting Asser Regenboog Alliantie organiseert op zaterdag 8 oktober 2022 een symposium in De Nieuwe Kolk in Assen onder de titel ‘De Veilige Kleedkamer’.

Dat LHBTI en sport nog niet altijd overal een gelukkige combinatie zijn, is algemeen bekend. ‘Homo’ is nog steeds een veel gebruikt scheldwoord en dat maakt het vooral voor jonge LHBTI’ers niet altijd makkelijk om zich aan te sluiten bij een sportvereniging.

Maar alleen de vaststelling dat er nog veel mis is, is niet genoeg. Wat kunnen we eraan doen dat sporten veiliger kan voor kwetsbare groepen? Daarvoor kijken we naar de plek waar het meeste onheil plaatsvindt: de kleedkamer. Buiten het zicht van publiek kan daar makkelijk gediscrimineerd worden, weggekeken en genegeerd worden, kunnen foute grappen en opmerkingen gemaakt worden, waardoor betrokkenen alleen komen te staan. En lang niet altijd grijpen trainers in.

Het symposium op 8 oktober, dat bedoeld is voor iedereen die een hart voor sport heeft, zal het startschot zijn van de gelijknamige campagne ‘De Veilige kleedkamer’. Sportverenigingen kunnen zich aanmelden voor het keurmerk ‘Veilige Kleedkamer’. Door ondertekening van een protocol geven zij aan dat iedereen daar veilig kan sporten. Enkele belangrijke punten uit dat protocol zijn dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon is bij wie men met klachten terecht kan en ook dat de sportvereniging naar buiten toe uitdraagt dat zij het protocol heeft ondertekend en daarnaar handelt.

Het gaat hierbij om sportverenigingen in heel Drenthe.

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Assen Sportstad, Sport Drenthe, Drenthe Beweegt en de John Blankenstein Foundation. Financiële ondersteuning komt van de gemeente Assen en de provincie Drenthe.

Meer informatie volgt in augustus.