Stichting ARA

De Stichting Asser Regenboog Alliantie is opgericht in mei 2019 en heeft tot doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het organiseren van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten waarin de LHBTI-gemeenschap centraal staat.

Bestuur

  • Jaap de Jonge (voorzitter)
  • Janna Booij (penningmeester, secretaris)
  • Elga Muller (bestuurslid)

Naast het bestuur staat een ‘denktank’, een groep mensen uit de wereld van politiek en sport, en ook ‘meedenkers’ uit de LHBTI-gemeenschap. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74749676