Stichting ARA

Stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) is in 2019 opgericht en heeft tot doel de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) in Assen en in Drenthe te vergroten.

De stichting speelt zowel een initiërende rol als een coördinerende en verbindende rol, samen partners als COC Groningen-Drenthe, Roze 50+ Drenthe, Meldpunt Discriminatie e.a., maar ook met instanties en organisaties om bijzondere projecten te realiseren.

De stichting onderhoudt regelmatig contact met de gemeente Assen en de provincie Drenthe en wordt ook door deze overheden ondersteund.

Bestuur
Jaap de Jonge, voorzitter
Grietje Liezen, secretaris
Janna Booij, penningmeester

KVK 74749676
IBAN NL68RABO035995600

Voor ons privacybeleid verwijzen we graag naar de volgende pagina: privacybeleid.