Later

Project ‘Later’
Geef onze LHBTI-ouderen een beter toekomstperspectief

Het project ‘LATER’ stelt levensverhalen van oudere en ouder wordende LHBTI’s centraal. Hierdoor krijgt een breed publiek inzicht in de specifieke dilemma’s waar roze ouderen mee te maken hebben en wordt het bijzondere verleden van deze generatie LHBTI’s belicht. Het delen en zichtbaar maken van deze levensverhalen en ‘best practices’ moet in eerste instantie leiden tot begrip, inspiratie en ?. En op de langere termijn tot meer acceptatie en betere toekomstperspectieven voor LHBTI-ouderen.

De ruggengraat van het project bestaat uit een reeks van tenminste 12 regionale deelprojecten. Vanuit een regionale ‘focusgroep’ wordt een ‘LATER-event’ opgezet, waarbij alle belanghebbenden uit de regio bij elkaar komen.

De kern van de focusgroep Groningen-Drenthe bestaat uit COC Groningen Drenthe, Roze 50+, de stichting Asser Regenboog Alliantie en Zorggroep Drenthe. Deze groep bereidt een symposium voor over dit onderwerp, dat op 17 maart 2022 gehouden zal worden in het Atlastheater in Emmen.

Tijdens het symposium zal ook een fototentoonstelling te zien zijn met portretten van LHBTI-ouderen in Drenthe en Groningen, gemaakt en samengesteld door fotograaf Jaap de Jonge.

Meer informatie over dit symposium volgt binnenkort op deze pagina.

Het project ‘LATER’ is een initiatief van stichting Jura en stichting Human Focus.

www.stichtinghumanfocus.nl
www.stichtingjura.org